top of page
Toplum Gönüllüleri Vakfı

2016 Faaliyet Raporu

242 sustainable social responsibility projects were implemented by TOG Communities in 2016 only. These projects took place in many different themes, from education to children's rights, from ecology to human rights, from health to problems related to young people themselves.

TOG Toplulukları tarafından sadece 2016 yılında 242 sürdürülebilir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Bu projeler eğitimden çocuk haklarına, ekolojiden insan haklarına, sağlıktan gençlerin kendileri ile ilgili sorunlara kadar birçok farklı temalarda gerçekleşti.

bottom of page